Privacy Beleid

Mybusinesscard, located at Kapellerpoort 1, 6041HZ, Roermond, the Netherlands, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:
https:/www.mybusinesscard.nl
Kapellerpoort 1, 6041HZ, Roermond, Netherlands
[email protected]
+316 200 99 999

Personal data that we process

Mybusinesscard processes your personal data because you use our services and/or because you provide them to us yourself. Below you will find an overview of the personal data we process:

  • First and last name
  • Address data
  • phone number
  • E-mail address
  • Location data
  • Your activities on our website
  • Information that you provide yourself when creating your own profile on the website and/or when using the Mybusinesscard product, in correspondence and by telephone.

Mybusinesscard processes your personal data for the following purposes:
– Delivering the order
– Processing the payment
– Marketing purposes (only from Mybusinesscard)
– Ensuring correct service, solving problems and/or reporting changes.

Gevoelige persoonsgegevens over uw kinderen
Mybusinesscard heeft niet de intentie om informatie te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Het is echter niet mogelijk om te na te trekken of een bezoeker ouder dan 16 jaar oud is. Het is ten zeerste aangeraden aan de ouders betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om op deze manier te voorkomen dat er gegevens over uw kinderen verzameld worden zonder ouderlijk toezicht/ toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Mybusinesscard.nl, dan wordt deze informatie direct verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mybusinesscard neemt op grond van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mybusinesscard tussen zit)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mybusinesscard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mybusinesscard verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mybusinesscard blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mybusinesscard gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Mybusinesscard gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak van websitegebruikers. De cookies zijn niet verplicht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Te allen tijde heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mybusinesscard heeft de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandeel. Bij misbruik, verlies of onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging neemt Mybusinesscard direct maatregelen om dit tegen te gaan. Neem contact op via [email protected] als er vermoeden is van misbruik of als u nog vragen heeft over de veiligheid van uw gegevens.

Veranderingen in het Privacy Beleid

Mocht het voorkomen dat Mybusinesscard veranderingen treft in haar privacy beleid, dan zal Mybusinesscard in haar klanten daarover inlichten. We raden aan om deze pagina van sporadisch in de gaten te houden voor eventuele veranderingen. Na plaatsing van het nieuwe privacy beleid op de website zullen de veranderingen per direct van toepassing zijn.

 

Questions and suggestions

If you have any questions or suggestions about our privacy policy, please contact us.